Suppleanter til Repræsentantskabet

9 Suppleanter

Sognet er opdelt i 2 valgkredse: 3 suppleanter med fast bopæl i Rørvig og 6 suppleanter for øvrige interessenter


3 fastboende suppleanter
På valg: Navn Adresse Tlf. Mobil:
2021AToutlookDOTcomVestervangen 8,4581,Rørvig0233771340
2022Susanne Borch-JensenØstergade 11,4581,Rørvig3031909930319099
2023Kim HenriksenHenry Jacobsens vænge 3,4581,Rørvig2178920121789201


6 øvrige suppleanter (sommerhuse)
På valg: Navn Adresse Tlf. Mobil Sommerhus adr. Sommerhus tlf.
2021Willy DahlKlitvej 1, 2690 Karlslunde2040445020404450Højsands Vænget 14,458120404450
2021NO NAMEAvej 3, 2200 København N00Birkebovej 500A,45810
2022Dorthe Pannerup MadsenSletteland 18, 2620 Albertslund2567403225674032Rørviglund 12,458125674032
2022NO NAMEAvej 3, 2200 København N00Birkebovej 500A,45810
2023Benny Kastrup HansenHaretoften 20, Svogerselv, 4000 Roskilde5133058151330581Kongelundsvej 24,458151330581
2023NO NAMEAvej 3, 2200 København N00Birkebovej 500A,45810

HJÆLP: Vi mangler 3 suppleanter i sommerhusområdet.
Er du interesseret, meld dig senest i april 2021.

Navn:

E-mail:

Sommerhusadresse: