Suppleanter til Repræsentantskabet

9 Suppleanter

Sognet er opdelt i 2 valgkredse: 3 suppleanter med fast bopæl i Rørvig og 6 suppleanter for øvrige interessenter


3 fastboende suppleanter
På valg: Navn Adresse Tlf. Mobil:
2019Susanne Borch-JensenØstergade 11,4581,Rørvig3031909930319099
2020Kim HenriksenHenry Jacobsens vænge 3,4581,Rørvig2178920121789201
2021AToutlookDOTcomVestervangen 8,4581,Rørvig0233771340


6 øvrige suppleanter (sommerhuse)
På valg: Navn Adresse Tlf. Mobil Sommerhus adr. Sommerhus tlf.
2019Søren TarpSkovbovej 92A, 3500 Værløse2539748625397486Henrik Petersens vænge 18,458125397486
2019NO NAMEAvej 3, 2200 København N00Birkebovej 500A,45810
2020VAKANT NR-ETVAKANT 1, 0 VAKANT00 VAKANT,00000
2020NO NAMEAvej 3, 2200 København N00Birkebovej 500A,45810
2021Bo ArupOrdrupvej 96, 2.tv., 2920 Charlottenlund8171355381713553Kongelundens Tværvej 3,458181713553
2021Flemming AnningAzaleavej 7, 2000 Frederiksberg4053874240538742Gyvelvænget 9,458140538742