Suppleanter til Repræsentantskabet

9 Suppleanter

Sognet er opdelt i 2 valgkredse: 3 suppleanter med fast bopæl i Rørvig og 6 suppleanter for øvrige interessenter


3 fastboende suppleanter
På valg: Navn Adresse Tlf. Mobil:
2022Susanne Borch-JensenØstergade 11,4581,Rørvig3031909930319099
2023Kim HenriksenHenry Jacobsens vænge 3,4581,Rørvig2178920121789201
2024VakantHus forbi,4581,Rørvig0


6 øvrige suppleanter (sommerhuse)
På valg: Navn Adresse Tlf. Mobil Sommerhus adr. Sommerhus tlf.
2022Dorthe Pannerup MadsenSletteland 18, 2620 Albertslund2567403225674032Rørviglund 12,458125674032
2022NO NAMEAvej 3, 2200 København N00Birkebovej 500A,45810
2023Benny Kastrup HansenHaretoften 20, Svogerselv, 4000 Roskilde5133058151330581Kongelundsvej 24,458151330581
2023NO NAMEAvej 3, 2200 København N00Birkebovej 500A,45810
2024Willy DahlKlitvej 1, 2690 Karlslunde2040445020404450Højsands Vænget 14,458120404450
2024Marianne SigfussonHauser Plads 16 B, 1127 København K4021902140219021Nakkehage Strandvej 5,45810

HJÆLP: Vi mangler 1 suppleant (fastboende) og 2 suppleanter i sommerhusområdet.
Er du interesseret, meld dig senest i april 2022.

Navn:

E-mail:

Sommerhusadresse: