Rørvig Vandværk - Repræsentantskab

Lister over medlemmer og suppleantermed tilhørende område

Repræsentantskabet er selskabets højeste myndighed og består af 21 repræsentanter og 9 suppleanter

På interessentmødet hvert år i april/maj foretages valg af 7 repræsentanter og 3 suppleanter