Rørvig Vandværk holder sig konstant opdateret omkring vort drikkevands kvalitet:Læs mere her

Jeg har netop (26/4 kl. 14:30) talt med Morten Due, DONS Laboratorium og aftalt, at Rørvig Vandværk I/S mandag den 27. maj får taget prøve med tilhørende analyser på afgang vandværk (drikkevand) for det i dagspressen omtalte pesticid: Chlorothalonil-amidsulfonsyre. (dvs. en u-akkrediteret analyse)

Rørvig Vandværk har fremrykket tidspunktet for prøvetagningen til den 13. maj, hvor der blev taget prøver på alle 4 boringer.
Resultaterne foreligger nu

Endvidere tages igen i den store udvidede analyse i juli måned.

Ved prøvetagningen i november på 2 af boringerne vil denne analyse være lovbefalet.

Hilsen
Finn Gustafsson
Bestyrelsesformand
Rørvig Vandværk I/S