Rørvig Vandværk - Meddelelser

Nyhedsbreve:

28. Marts 2018 Vejarejder 2018 Oktober 2017 September 2017 .? juni 2017 Taksforhøjelser februar 2017 .? ?

Nyt om opkrævning af Vandafgift til Rørvig Vandværk

Rørvig Vandværk I/S er fortsat et privat, uafhængigt vandværk.

Vi har blot lavet en aftale med et aktieselskab, Odsherred Forsyning A/S
om en samlet faktua for både rent vand og spildevand. Vi har erfaret,
at mange nye interessenter, blev forvirret over 2 regninger/opkrævninger for
hhv. spildevand og rent vand.Interessenter med elektroniske målere fik i 2017 aflæst måleren fra 1/11 - 2017