Rørvig Vandværk - Meddelelser

Nyhedsbreve:

Pressemeddelese (15/1-2016): Ny vandledning i Rørvigvej er færdig

Nyt om opkrævning af Vandafgift til Rørvig Vandværk

Rørvig Vandværk I/S er fortsat et privat, uafhængigt vandværk.

Vi har blot lavet en aftale med et aktieselskab, Odsherred Forsyning A/S
om en samlet faktua for både rent vand og spildevand. Vi har erfaret,
at mange nye interessenter, blev forvirret over 2 regninger/opkrævninger for
hhv. spildevand og rent vand.Interessenter med elektroniske målere fik i 2015 aflæst måleren i uge 42