Bestyrelsen for Rørvig Vandværk

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet, tilsigtet 2 fastboende og 3 landliggere.

Repræsentantskabet kan dog beslutte at anmode kommunen om at udpege 1 af de 5 bestyrelsesmedlemmer

Alle valg til bestyrelsen sker for 2 år ad gangen

Efter bestyrelsesvalget, hvert år i oktober, konstituerer bestyrelsen sig selv på førstkommende møde

Bestyrelsen kan antage nødvendig lønnet medhjælp5 bestyrelsesmedlemmer
Titel: Navn:
- Formand: Henrik Sønksen
- Næstformand: Finn Gustafsson
- Bestyrelsesmedlem: Bjarne Petersen
- Bestyrelsesmedlem: Peter Ellegaard Larsen
- Bestyrelsesmedlem: Erling Rørdam