Bestyrelsen for Rørvig Vandværk

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet, tilsigtet 2 fastboende og 3 landliggere.

Repræsentantskabet kan dog beslutte at anmode kommunen om at udpege 1 af de 5 bestyrelsesmedlemmer

Alle valg til bestyrelsen sker for 1 år ad gangen

Umiddelbart efter bestyrelsesvalget, hvert år i oktober, konstituerer bestyrelsen sig selv

Bestyrelsen kan antage nødvendig lønnet medhjælpTitel: Formand - Finn Gustafsson

Titel: Næstformand - Erling Rørdam

Titel: Bestyrelsesmedlem - Bjarne Petersen

Titel: Besturelsesmedlem - Peter Ellegaard

Titel: Bestyrelsesmedlem - Henrik Sønksen